Airmove 2.0 cirkulerar luft mellan våningsplan 

Airmove 1.1 cirkulerar luft mellan rumAirmove

2495 kr

* inkl montage från 4500 kr 

Airmove 2.0 är en svensk uppfinning som genom att skapa kontinuerlig luftcirkulation mellan husets våningsplan minimerar uppkomsten av temperaturskillnader mellan våningarna. På så sätt bidrar den till en jämnare och behagligare fördelning av husets befintliga temperatur.

Airmove 2.0 är en enkel, smart och kostnadseffektiv produkt som verkningsfullt cirkulerar och fördelar inomhustemperaturen sommar som vinter mellan våningsplanen.

Det unika med Airmove 2.0 är att den till skillnad från andra värmeförflyttare sprider kall luft till nedervåningen där värmekällan finns istället för tvärtom. På så sätt stiger den varma luften upp genom trapphuset och skapar en cirkulation i huset vilket gör att värmen sprids till hela huset.

Airmove 1.1 / 2.0


1.Problemet

Stora temperaturskillnader mellan husets olika våningsplan. Exempelvis med en kamin eller luftvärmepump på bottenvåningen.

2.Lösningen

Montera en Airmove 2.0 som cirkulerar luft från övervåningen och skapar ett undertryck vilket gör att luften rör sig naturligt mellan våningarna. 

3.Resultatet

Cirkulation av luft mellan våningarna och en jämn temperatur i huset. På vintern sprids värme och på sommaren kyla.

  • Ger en jämnare inomhustemperatur.
  • Motverkar kondens och isbildning på fönster.
  • Minskar uppvärmningskostnaden.
  • Sparar energi.
  • Fungerar lika bra året om.
  • Ger en bättre luftcirkulation.
  • Är mycket tystgående.
  • Ger luftkonditionering.
  • Fördelar värme från braskamin och värmepump.

Airmove 2.0 monteras enbart i golvbjälklaget mellan våningsplanen. Innan montering kontrolleras att huset inte har ett konstant undertryck (t.ex. från ett frånluftsaggregat) samt att montaget görs med längsta möjliga draglängd. Det betyder att Airmove 2.0 placeras så långt från värmekällan som möjligt för bättre spridning av värmen.  För betongbjälklag krävs specialverktyg. Vid ingrepp i bjälklaget kan ljud fortplantas mellan våningarna på ett annat sätt än tidigare.

Airmove 1.1 är en svensk uppfinning som genom att skapa en kontinuerlig luftcirkulation mellan bostadens rum minimerar uppkomsten av temperaturskillnader i huset. På så sätt bidrar den till en jämnare och behagligare fördelning av bostadens befintliga temperatur.

Airmove 1.1 är en enkel, smart och kostnadseffektiv produkt som verkningsfullt cirkulerar och fördelar inomhustemperaturen sommar som vinter.

              2295 kr

*inkl montage från 3395 kr

Vill du ha ett bättre och mer energieffektivt inomhusklimat?

Alla behöver frisk luft och bra ventilation för att må bra. Ett hus med bra ventilation gör att både du och ditt hus mår bra. När du investerar i ett bättre inomhusklimat investerar du också i dig själv och din hälsa. Airmove erbjuder kostnadsfri ventilationsrådgivning på telefon. Lämna era kontaktuppgifter så återkommer vi till er.